CoC – Koruma ve Gözetim Zinciri

 • Orman ürünü hammaddesinin nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarını içine alan bir sistemdir.
 • Müşteri açısından tüm bu safhaların başarıyla geçiridiğinin beyan ve taahhüdüdür.
 • Coc kalite yönetim sistemleri benzeri bir programdır fakat orman ürünlerine yönelik bir belgelendirmedir.

devamı →

CoC Koruma Zinciri nedir?

 • CoC belgesi ile sıkı kontrollerle belgelendirme yapıldığının göstergesidir.
 • Doğru kaynaktan girdi sağlandığını gösteririr

devamı →

COC Koruma Zinciri Sertifikası, CoC (chain of custody) SİSTEMİ Nedir?

-Orman ürününün ormandan başlayaraka en son nihai tüketiciye varıncaya kadar ürünün dönüşümünü imalatı ve dağıtım prpseslerini içine alan bir yönetim sistemidir.

 • Tüketici açısından ürünün nereden geldiği hakkında bilgi verir.
 • Firmalar açısından bu standardın doğru bir şekilde uygulandığının taahhüdüdür.
 • Fsc-COC belgesi ürünün ve hammaddenin güvenilir kaynaklardan geldiğini taahhüt eder. (daha&helliip;)

devamı →

FSC belgesi (Coc (Koruma ve Gözetim Zinciri) Belgelendirme Aşamaları
Kritik Kontrol Noktaları
FSC belgesi (Coc (Koruma ve Gözetim Zinciri) sistemini uygulamak isteyen bir firmanın ilk aşamada bütün kritik kontrol noktalarının tespit edilmesidir.Kritik kontrol noktası belgeli ürünlerle belgeli olmayan ürünlerin birbirine karışma risklerinin olduğu noktalardır. Kontrol noktalarının karışmayacağı taahhüt edilmelidir. (daha&helliip;)

devamı →

FSC Belgesi Faydaları

 • Fsc Belgesi ile Fsc logosu kullanım hakları elde edilmiş olunur.
 • Ürünün Fsc standartlarına uygunluğu taahhüt edilmiş olunur.
 • Fsc Belgesi ile bu ürünün tedarik zincirine katılım sağlanır.
 • Orman ürünlerinin düzgün kaynakalardan geldiğinin göstergesidir.

devamı →

FSC belgesi ne demektir

fsc standardının orman ürünleri ile üretim yapan bir firmalarda bu standardın uygulandığının göstermek ve bu standarda göre denetim yapılması sonucu verildiğini gösterir.

Fsc direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz.Standartlar oluşturup firmalara yetkiler verip bu sistemin uygulanmasını denetler.

fsc belge verilen firmaları web sitesi üzerinden yayınlar. devamı →

FSC NEDİR?
FSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) baş harflerinden oluşur ve uluslararası bir kuruluştur.Dünyada koruma zinciri programı (COC) yönetilmesi,standartlarının oluşturulması,kuruluş temsilcilerini,bazı orman kuruluşlarını biraraya getiren kar amacı olmayan bir oluşumdur.

 • Temel amacı dünyadaki orman ürünlerini doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili standartlar oluşturmak ve yönetmek ve tüm kuruluşlarında buna uyduğunu bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır.
 • Fsc kuruluş yeri ve merkezi Almanya Bonn şehridir.

devamı →