FSC Belgesi Nasıl Alınır ?

FSC Belgesi Nasıl Alınır ?

FSC belgesi, orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla FSC tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmala verilir.
FSC’ nin kendisi firmalara bu denetimi yapmayarak, kendi koyduğu standartlar ve gereklilikler arasındaki bağımsızlığını korumaktadır.

FSC, akredite ettiği belgelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan belgeleri aylık dönemlerde kendi web sitesinde duyurmaktadır.