Fsc Belgesi

FSC BELGESİ
990 yılında Kaliforniya’da bir araya gelen orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları ve çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar. Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek kötü orman politikalarının engellenmesi için çalışmasını ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Zamanla Merkezi Bonn’da ve Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da bölge temsilcilikleri olan uluslararası bir kuruluş haline geldi. FSC’nin amaçlarını ve temel çalışma şeklini kısaca şu maddelerle özetleyebiliriz;

FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.
Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.
Belirlenen FSC standartlarına uygunluk sertifikalarını vermek üzere farklı kurumlara yetki verilmiştir.
Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar.
FSC pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet verir.
Geçtiğimiz 13 yılda 70 ülkede 90 milyon hektardan fazla alanda FSC standartlarına uygun üretim yapılmıştır. FSC 45 ülkede bulunan ulusal örgütleri kanlıyla çalışmalarını sürdürmektedir.