Kurumsal

HAKKIMIZDA

EUROCERT EQC

Teknolojik gelişmeler üretim hayatındaki yansımaları olan ürün çeşitliliğin artması ve giderek daha fazla işlevlerle donanmış ürünlerin pazara sunulması, tüketicilerin kalite, emniyet, dayanıklılık ve kullanım gayesine uygunluk beklentileri konusundaki güvence taleplerinin güçlenmesini de beraberinde getirmektedir. Bu arayışların ortaya çıkardığı “uygunluk değerlendirmesi” kavramı ile ürün ve üretim süreçleriyle ilgili muayene, test ve analiz hizmetleri disipline edilmiştir.

EUROCERT TURKEY, tarafsız, bağımsız ve güvenilir olma temel ilkeleri doğrultusunda, tüm dünyada olduüu gibi Türkiye’ de de müşterilerinin ürün ve hizmetleri için en iyisini sunmayı gururla sürdürüyor.

EUROCERT TURKEY, kalite kontrolü ve miktar belirlenmesi gibi gözetim hizmetlerini; bir ürünün üretimi sırasında, ihraç için taşıma aracına yükleme öncesi veya taşıma aracından boşaltma sonrası depolama sahasında ya da yükleme veya boşaltma sırasınsa, çeşitli alanlardaki uzmanlarının denetimi ve laboratuvarlarının incelenmesiyle gerçekleştirir.

Gerek ihraç, gerekse ithal edilen ürünlere yönelik gözetim hizmetlerinde EUROCERT TURKEY, mutlak tarafsızlığın bir güvencesi olarak kendi bağımsızlığını en ön planda tutar. Bu anlamda EUROCERT TURKEY, kendi bağımsızlığı ve şeffaflığı ile herhangi bi şekilde çelişebilecek herhangi bir üretim, ticaret ve finansal etkinlik içinde bulunmamayı temel ilke edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve Uluslar arası kabul edilmiş standartlar, rehberler, mevzuatlar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek,

  • Müşteri odaklı ve nitelikli hizmet sağlayarak müşterilerimize ve sektörümüze katma değer sağlamak,

  • Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Dürüstlük ve güvenirliliğin sürdürülmesi,

  • Hizmetlerimiz için niterlikli, tecrübeli profesyonel ve yeter sayıdaki personle temin etmek, çalışanlarımızla her türlü konuyu paylaşarak niteliklerini sürekli geliştirmek,

  • Hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için uygulanan sistemin etkinliğini sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,

  • Tüm kuruluşlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler çerçevesinde, tüm başvuruları değerlendirmek ve hizmetlerimizi belirlenen zamanlarda gerçekleştirmek,

  • Hizmetlerimiz kapsamındaki konularda, güncel gelişmeleri takip ederk, ilgili tarafları bilgilendirmek,

  • İçinde yaşadığımız çevrenin korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,

  • Çevre ve İnsan Sağlığı ve Güvenliği göz önünde bulundurularak doğanın ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.